Strona w budowie...
A A A
MOZUMiejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Jesteś tutaj: Home Formy pomocy Profilaktyka uzależnień

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH
W SZKOŁACH
 w roku szkolnym 2014/15

SZKOŁA PODSTAWOWA

Programy adresowane do uczniów klas IV, V, VI:

 • „Moje wartości” - zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Tak czy Nie”program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.).
 • „Złość, agresja, przemoc” - zajęcia warsztatowe.
 • „Program profilaktyczny dla klas IV-VI„ – zajęcia warsztatowe mające na celu zapobieganie uzależnieniom.Rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze),
  a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o „Program profilaktycznyrekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet), przemoc i agresja w szkole. W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Szkolenie dla wychowawców klas w zakresie przeprowadzenia wywiadówki profilaktycznej z rodzicami w ramach scenariusza rekomendowanego przez PARPA.

 

GIMNAZJUM

 • „Moje wartości” - zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Fakty mity o alkoholu” - zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Nie pije, bo tak” - zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Tak czy Nie”program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.).
 • „Złość, agresja, przemoc” – zajęcia warsztatowe.
 • „Przemoc i agresja” –zajęcia warsztatowe.
 • „Normy i wartości — jak się nimi kierować; odpowiedzialność, — co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie”- dla klas III gimnazjum.. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet) , przemoc i agresja w szkole. W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Szkolenie dla wychowawców klas w zakresie przeprowadzenia wywiadówki profilaktycznej z rodzicami a także zajęć skierowanych do młodzieży gimnazjalnej prowadzonych przez wychowawców klas w ramach scenariusza rekomendowanego przez PARPA.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • „Fakty mity o alkoholu”. Zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć PARPA.
 • „Nie pije bo tak”. Zajęcia warsztatowe. Scenariusz zajęć PARPA.
 • „Tak czy Nie”program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.).
 • „Normy i wartości — jak się nimi kierować; odpowiedzialność, — co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie.  Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Konflikty interpersonalne – zajęcia warsztatowe połączone z materiałem audiowizualnym. Rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • „Przemoc i agresja” – zajęcia warsztatowe.
 • „Alkohol i kierowca” – program psychoedukacyjny. W oparciu o materiały PARPA.
 • Spotkania profilaktyczne z rodzicami: zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze),
  a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Dzieci Niczyje.
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych: substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet) , przemoc i agresja w szkole. W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W ZAKŁADACH KARNYCH I ZAKŁADACH PRACY

 

Ø  „Alkoholizm- choroba społeczna”

Ø  „Narkomania, choroba ciała duszy i umysłu”

Ø  „Alkohol i kierowca”

Ø  „Przemoc w rodzinie”